S HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ BEBEK İSİMLERİ


S harfli kız bebek isimleri, isimlerinin anlamları, en güzel isimleri burda.

KİZ_İSİMLERİ

 

 

Saadet Mutluluk, kutluluk, bahtiyarlık.
Sabahat Güzellik, letafet.
Sabiha Güzel, latif, şirin.
Sabihat
 1. Gemiler. 2. Yıldızlar. 3 İmanlıların ruhları.
Sabire (bkz. Sabır).
Sabite
 1. Hareket etmeyen yıldız, gezegen olmayan yıldız. 2. Matematik formülünde değeri değişmeyen miktar.
Sabiye Küçük kız çocuğu, küçük kız.
Sabrinnisa Kadınların sabırlısı.
Sabriye (bkz. Sabri).
Sada Ses, yankı.
Şadan Keyifli, neşeli, sevinçli.

 

İsim Anlamı
Sadedil
 1. Temiz yürekli. 2. Saf, bön.
Sadegül Bir gül kadar sade, temiz ve güzel.
Sadıka (bkz. Sadık).
Şadiye
 1. Memnunluk, sevinç, gönül ferahlığı. 2. Güzel sesle şarkı okuyan, şiir söyleyen.
Sadriye (bkz. Sadri).
Şaduman Sevinçli, neşeli, memnun.
Şafaknur Şafak aydınlığı.
Safigül Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz.
Safiha Yassı düz ve geniş yüz, levha. Levha halinde bulunan maden, saç.
Safinaz Çok nazlı, çok naz eden.
Safinur Çok nurlu, çok aydınlık, temiz kimse.
Safire
 1. İnce güzel ses. 2. Islık.
Safiye Katışıksız, katıksız, halis, temiz. Saflık, halislik.
Safiyet Saflık, temizlik, masumluk.
Sahabet Sahip çıkma. Koruma, arka olma, yardım etme.
Sahaf Rahatlık veren, eğlendiren, güldüren..
Şahande Mutlu, memnun.
Sahiba Bir şeyi elde etmiş olan
Sahibe
 1. Sahip. Koruyan, gözeten. 2. Bir iş yapmış olan. 3. Herhangi bir niteliği olan.
Şahıgül Gül dalı.
Şahika Zirve, doruk, dağ tepesi.
Şahmelek Melekler kadar güzel, güzellikte lider.
Şahnaz Çok nazlı.
Saide (bkz. Said).
Saime (bkz. Saim).

bebek_isimleri

Sakine
 1. Hareketsiz, kımıltısız, durgun. Sessiz. 2. Heyecanı veya kızgınlığı olmayan.
Saliha Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi (kadın). (bkz. Salih).
Salime (bkz. Salim).
Salise
 1. Üçüncü. 2. Saniyenin altmışta biri. 3. Binbaşılık derecesinde mülki rütbe.
Salkım Üzüm gibi birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş. Üzerinde kısa saplı dallar bulunan çiçek. Akasya.
Samahat Cömertlik, el açıklığı, iyilikseverlik, (bkz. Semahat).
Samani Saman rengi, açık sarı. Gür.
Samia İşitme duygusu, hissi.
Samira Samir kökünden gelir. Gecenin arkadaşı, sabah yıldızı ve gece insanı gibi anlamları vardır.
Samire Meyveli, meyva veren.
Samiye Yüksek, yüce.
Samiyenur Nurlu büyük, yüce
Samyeli Güneyden esen sıcak rüzgar
Sanevber
 1. Çam fıstığı. Çam fıstığı kozalağı. 2. Sevgilinin boyu-posu.
Saniye
 1. Bir dakikanın veya derecenin altmışta biri. 2. İkinci derecede mülki rütbe.
Sannur Nurlu, ışıklı, güzel.
Şanveri
 1. İri ve iyi cins inci. 2. Hükümdara yakışan, hükümdara uygun.
Sara
 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz.
Sare Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca)
Sarra Sevindirici, sevinçli.
Sayeban
 1. Sayvan, gölgelik. Büyük çadır. 2. Koruyan.
Şayeste Layık uygun, münasip.
Sayezar Gölgelik.
Şaygan
 1. Layık, yakışır, münasip, yansır. 2. Ucuz, bol, çok.
Saygül
 1. (bkz. Saygın). 2. Nadir, eşsiz gül, sayılı gül.
Şaziment Allah’ın adamı, Allah’a ait olan, O’nun yolundan giden kişi
Şazimet Kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz.
Şaziye (bkz. Şadiye).

 bebek_isimleri

İsim Anlamı
Sebla Uzun, kirpikli göz.
Şebnem Havada buhar durumundayken gecenin serinliğiyle yerde ya da bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiğ.
Şebnur Gecenin nuru, gecenin ışığı, aydınlığı.
Seçgül Seçilmiş gül.
Seçil Benzerleri arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevgi ve saygı gör.
Seda Ses. Yankı.
Sedacet Sadelik.
Sedef
 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
Seden Uyanık, tetikte, gözü açık olan.
Şefakat Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek sevme.
Şefika (bkz. Şefik).
Sefine
 1. Vapur, gemi. 2. Uzayın güney yarımı.
Sehabe Tek bulut.
Şehbal Kuş kanadının en uzun tüyü.
Seher Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı.
Sehhare Çok güzel, büyüleyici kadın.
Şehla
 1. Koyu mavi ela göz. 2. Hafif, tatlı şaşı.
Sehle
 1. Yumuşak. 2. Kolay. 3. Taze, körpe. Habeşistan’a hicret eden kadın sahabelerden.
Şehnaz
 1. Türk musikisinde mürekkep bir makam ve perde. 2. Çok nazlı.
Şehper Kuş kanadının en uzun tüyü.
Şehrinaz Türk müziğinin en eski makamlarından.
Şekûre Çok şükreden, şükredici, değer bilen.
Selay Sel-ay
Selcen Cennetteki kuş ve çiçek ismi; 1071 Malazgirt Zaferi kahramanı Alparslan’ın eşinin adı
Selda Sel, taşkın su.
Seldağ Dağları aşan sel, coşku.
Seldanur Nur seli.
Selena Güzellik, bereketli, yağmur (Anlamının farklı yada eksik olduğunu düşünüyorsanız bize yardımcı olabilirsiniz)
Seli Yavaş akan su.
Selime (bkz. Selim).
Selin
 1. Gür akan su. 2. Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki.
Selinay Ay gibi parlak ve gür akan su. Selin ve ay kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.
Selma
 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Güzel, hoş (kadın).
Selmin Barış yanlısı, barış ve sevgi duygusuyla dolu.
Selnur Nur seli, ışık seli.
Selva
 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman

 bebek_isimleri

İsim Anlamı
Selvet Gönül rahatı.
Selvi Yaz-kış yeşil kalan ince uzun bir ağaç
Selvihan Selvi ve han kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isim.
Sema
 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek. 4. Mevlevilikte musiki eşliğinde icra edilen dönme hareketi.
Semanur Nurlu gökyüzü
Semen Yasemin.
Semenber Göğsü yasemin gibi beyaz olan.
Sementen Yasemin renkli.
Semiha (bkz. Semih).
Şemime Güzel kokulu şey.
Semina İşitme , Işık. Hurma ağacını ilk diken kızın adı. Hz. Adem in 2. kızının adı.
Semine (bkz. Semin).
Şeminur Mum ışığı, mum aydınlığı.
Semra Esmer.
Şemsinisa Kadınların güneşi. Güneş gibi kadın.
Şemsinur Güneşin ışığı, nuru.
Semure Çoğalan, zengin olan, meyve veren verimli. Ashabın kullandığı isimlerden.
Şen Neşeli, sevinçli. -Daha çok iki isimlerde kullanılır. Şener, Şenol.
Senabil Başaklar.
Senan Işıklı, parlak.
Senaver Öven, metheden.
Senay Sen aysın, ay gibi güzelsin.
Şenay Ayın parlaklığı, güzelliği.
Sene Sahabelerden ümmü halid’in kızının peygamberimizce seslenmesi anlamı: güzel kız.
Senevat Seneler, yıllar, sinin.
Sengül Sen gülsün, gül gibi güzelsin.
Şengül Gülün en güzel hali.
Şengün Sevinçli, ferah gün.
Seniha İnciler, süs, bezek.
Seniye Yüksek, yüce, ali, bülend.
Sepide Tan vakti.
Sera Saray. Büyük konak. Köşk.
Seraçe Saraycık, küçük saray, konak.
Seran Işıklı, parlak.
Serap Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılması
Şerare Kıvılcım.
Seray
 1. Ay gibi güzellerin başı. 2. Büyük konak. Saray.
Serda Türkçe’de baş anlamına gelen ser ve yüce anlamına gelen da kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Ermenice de “sevgi ver” anlamı taşımaktadır.
Serdil Baş, gönül.

bebek_isimleri

İsim Anlamı
Şerefnaz Çok nazlı.
Serenay Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu
Serengül (bkz. Serendil). Baş gül. Güllerin birincisi.
Şerife (bkz. Şerif).
Serin Ilıkla soğuk arası
Seriye Hz. Peygamber (s.a.s)’in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad.
Serkız Baş kız, kızların, güzellerin başı.
Serma Soğuk kış.
Sermelek Meleklerin başı, melek kadar güzel ve iyi.
Şermende Utangaç, çok utanan, mahcup.
Şermi Sırrına erilemeyen doyumsuz güzellik
Sermin Nermin, Şermin gibi adlara benzetilerek yapılmıştır.
Şermin Utangaç, mahcup.
Sernaz Çok nazlı.
Sernevaz Baş okşayan, sevecen.
Sernur Baş ışık. İlk ışık.
Serpil İyi geliş, büyü, güzelleş.
Serpin Yağmur.
Serra Genişlik, kolaylık.
Serraç
 1. Çok sevilen, sayılan kimse, baştacı. 2. (Ar.) Saraç.
Serva Söz, masal.
Servinaz
 1. Dallan yana sarkan servi. 2. Uzun boylu sevgili.
Sesil 1 Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması. (Örn. Deniz Tabanı) 2 Çerkezce de güneş ışığı anlamına gelmektedir. 3 Ayrıca Meryem ananın yanında bulunan bayanlardan birinin ismidir. Kaynak. Ekşi Sözlük
Sesin 1-Başta olan 2Senin sesin, temsilci.
Şetaret Neşe, sevinç, şenlik.
Seval Severek al, hep sev.
Şeval İlkbahar.
Sevay Sevimli ay.
Sevban Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber’in azatlısının adı.
Sevda
 1. Bir şeye karşı hissedilen şiddetli arzu. 2. Şiddetli sevgi, aşk. 3. Aşırı istek, heves. 4. Kara sevda, mali hülya, melankoli. 5. Hüzün. İptila.
Sevde Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.
Sevdekar Sevdalı.
Sevencan (bkz. Sevcan).
Sevengül Sevimli gül, sevgiyi hatırlatan gül.
Sevgi Sevme hissi, aşk muhabbet.
Sevginaz Çok nazlı, sevgili.
Sevi Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk.
Sevil Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi.
Sevilay Ay gibi her zaman sevil.
Sevim
 1. Sevme, muhabbet. 2. Başkalarının sevmesine sebeb olan vasıf, cazibe.
Sevinç Bir halden hoşnut olmanın doğurduğu heyecan.
Şevkidil Gönül neşesi, gönül sevinci.
Sevnaz Çok nazlı sevgili.
Sevnur Sevgi nuru, ışığı, aygınlığı.

bebek_isimleri

İsim Anlamı
Şeyda Aşk çılgını, çok tutkun, aşık.
Şeydagül (bkz. Şeyda).
Şeydanur (bkz. Şeyda).
Seyfiye (bkz. Seyfı).
Seyla Sel suyu.
Şeyma
 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi.
Şeymanur Şeyma ve Nur kelimelerinin birleşimininden oluşmuş bir isimdir. Ayrıca Şeyma ve Nur isimlerinin anlamlarına bakabilirsiniz.
Seyra İçeri atmak, rastlamak, karşılaşmak
Seyyal Akan, akıcı, akışkan.
Seyyide (bkz. Seyyid). Muhterem (kadın).
Sezin (bkz. Sezgin).
Sibel
 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.
Sıcak Sıcakkanlı, cana yakın
Sidar Ağaç gölgesi anlamına gelmektedir.
Sidelya Cennette açan çiçek
Sıdıka Çok doğru, yalan söylemeyen. Hz. Aişe ve Hz. Meryem’in lakabı.
Sıdkiye İç yürek temizliğiyle doğrulukla ilgili, (bkz. Sıdıka).
Sidre Arabistan kirazı.
Şifa İyi olma, kurtulma.
Şihban
 1. Kıvılcımlar. 2. Akan yıldızlar.
Şilan Yaban gülü. Dağ gülü gibi anlamlarına gelir. (Kuşburnu)
Sılay Sıla ve Ay kelimelerinden türemiş bir isimdir. Ay özlemi anlamı taşımaktadır.
Sima
 1. Yüz, çehre, beniz. 2. Kimse, insan, tip.
Şimal Yön olarak Kuzey.
Simay Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay.
Simber Göğsü gümüş gibi olan.
Simge İşaret, sembol.
Simin Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı.
Simla Simla, karlarla kapli anlamina gelir. Hindistan’daki şehrin adinin simla olmasi da burdan gelmektedir. Zira hindistanin kuzeyınde himalayalardaki bu şehir cok serin, kış aylarında karlarla kaplıdır.
Simre Yıldızın yeryüzüne yansıması hali
Simruy Gümüş yüzlü, gümüş gibi parlak, ışıltılı yüzü olan.
Simten Teni gümüş gibi güzel, parlak olan.
Sincan Gülgillerden, Doğu Anadolu bölgesinde yetişen, kırmızı ya da kan kırmızısı renkte çiçekleri olan çok yıllık ıtırlı bir bitki.
Sine
 1. Göğüs. 2. Gönül, yürek. İç derinlik.
Sinejan Gözümün nuru anlamına gelmektedir.
Sinem Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim.

İsim Anlamı
Şirem Tatlım, bana ait şire
Şirin Sevimli, cana yakın.
Sırma
 1. Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel. 2. Rütbe gösteren sarı şerit. Sırmadan yapılmış.
Sivar Bilezik, bileklik.
Şive Naz, eda.
Songül Sonbahar’ın sonlan, kış başlangıcında uçan gül.
Sonnur (bkz. Sonay).
Soyhan Han soyundan gelen.
Şuara Kuranda sure ismi. Şairler anlamına gelmektedir.
Subhiye (bkz. Subhi).
Sudan Su gibi güzel, parlak.
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş
Sudegül Sude ve Gül kelimelerinin birarada kullanılması ile meydana gelmiştir. Bknz: Sude, Gül
Sudem Sude isminin aitlik eki almış halidir. Sude : sürmüş, sürülmüş, ezilmiş .
Sudenaz Boyalı, sürmeli ve Nazlı olan.
Süeda Kutlu, uğurlu insanlar.
Sueda Dosdoğru, temizlenmiş olan
Suğra Daha, pek, en küçük.
Sühandan Söz sahibi, güzel söz söyleyen.
Suhara Davet ve şölen demektir. Aynı zamanda kuranda da geçmektedir.
Süheyla Yumuşak, iyi huylu kadın.
Sukeyna Hz. Hüseyinin kızının adı. Anlamı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz.
Sukeyne Sessiz, sakin, ağırbaşlı. Hz. Hüseyin’ in Kızı
Sükeyne Sessiz, sakin, ağırbaşlı, onurlu. Hz. Hüseyin (r.a.)’in kızının adıdır.
Şükriye İyilik bilme, minnettarlıkla ilgili, iyilik bilen.
Şükufe Çiçek. Süslemede çiçek motiflerine dayanan bir tarz.

bebek_isimleri

İsim Anlamı
Suleha Salih, iyi, yarar, selahiyet, günah işlemeyen.
Sulhiye (bkz. Sulhi).
Sultan Padişah, hükümdar.
Sülünay Ay gibi güzel, uzun boylu, endamlı.
Sümbül
 1. Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu, soğanlı otsu bitki. 2. Güzellerin saçı.
Sümeyra Sümeyre Meyve çağlası, kıvrılmış yaprak.
Sümeyre
 1. Meyve çağlası. 2. Kıvrılmış yaprak.
Sümeyye İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden.
Suna Erkek ördek. Görünüşündeki zerafet sebebiyle bayan ismi olarak kullanılmıştır.
Sunaz Su ve Naz kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Su kadar saf ve nazlı anlamını taşır.
Sündüs Eskiden altın veya gümüş tellerle nakışlı olarak dokunan bir çeşit ipekli kumaş. Kur’an’da cennet elbisesi anlamında Kehf: 31, Duhan: 53, İnsan suresi 21. ayetlerde mezkurdur.
Sure Kur’an ’ın yüz on dört bölümünden her biri.
Süveyda
 1. Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta. 2. Tohumun ortasında bulunan tanecik. 3. Kalpteki gizli günah. İsim olarak kullanılması uygun değildir.
Sûzülay Gökte süzülen ay.


Kategoriler:BEBEK İSİMLERİ, KIZ BEBEK İSİMLERİ

Etiketler:, ,

4 replies

 1. Ask olsun sila yok benim ismimi koymamissiniz daha bissuru isim var

 2. benim adımda sevgi benim adımı herkes çokk beğeniyor bence SEVGİ adı olmasaydı hiç bir isim olmazdı çünkü her şey sevgi gerektiriyor…

 3. Sümeyye ne kadar kutsal bi isim bu isme sahip olduğum için çok mutluyum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: