Folik asit desteği

Doğum öncesi dikkat edilecek hususlar


Hamilelik öncesi dikkate alınacak hususlar Gebelik öncesi dönemde başvurana danışmanlık verilecek ve gerekirse tıbbi yaklaşım önerilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır: Kronik hastalıklar : Hipertansiyon, diabetes mellitus, epilepsi gibi ilaç kullanımınıgerektiren kronik hastalığı olan gebelerde, birinci basamakta verilmesi gerekentavsiyeler annenin hastalığı ile… Read More ›

Hastalığı Olan Kişiler ve Hamilelik


Kronik Hasta olan ve İlaç kullanmak zorunda olan kişilerin Hamile Kalması Gebelik öncesi dönemde başvurana danışmanlık verilecek ve gerekirse tıbbı yaklaşım önerilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır: 1. Kronik hastalıklar: Hipertansiyon, diabetes mellitus, epilepsi gibi ilaç kullanımını Kgerektiren kronik hastalığı olan gebelerde,… Read More ›